Menu Zavřeno

Jsme ordinace všeobecného praktického lékařství a poskytujeme lékařské služby registrovaným pacientům a neodkladnou zdravotní péči všem pacientům.


MUDr. Jan Trybenekr promoval na 1.lékařské fakultě UK v roce 2003 a v roce 2005 složil atestaci ze všeobecného lékařství I.stupně. Od téhož roku praktikuje praxi v tomto oboru.

MUDr. Jan Trybenekr je členem

  • České lékařské komory
  • Sdružení praktických lékařů ČR
  • Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Sestra Zdena Bodláková

Čekárna
Sesterna
Ordinace